ทะเบียนเครื่องมือแพทย์

ทะเบียนเครื่องมือ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 145 ผลลัพธ์
#หมวดหมู่ครุภัณฑ์แผนก/ฝ่ายชื่อ รหัสครุภัณฑ์สถานะปีเดือน 
    
1เครื่องมือช่วยชีวิตDefibrillatorERDefibrillator65150380010สภาพใช้งาน38
2เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลผู้ใหญ่แพทย์แผนไทยเครื่องวัดความดันโลหิต6515-029-0101/5สภาพใช้งาน35
3เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่แบบเข็มสปริงแพทย์แผนไทยเครื่องชั่งน้ำหนัก 11043113สภาพใช้งาน44
4เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยปรอทวัดไข้ดิจิตอลแพทย์แผนไทยปรอทวัดไข้IMP-TTM-01สภาพใช้งาน00
5เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Ultrasoundกายภาพบำบัดเครื่อง ultrasound-สภาพใช้งาน65
6เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Tractionกายภาพบำบัดเครื่อง Traction-สภาพใช้งาน63
7เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Electrical stimulationกายภาพบำบัดเครื่อง Electrical stimulation-สภาพใช้งาน67
8เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Hydrocullatorกายภาพบำบัดเครื่อง Hydrocullator-สภาพใช้งาน411
9เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Electrical stimulation combineกายภาพบำบัดเครื่อง combine-สภาพใช้งาน37
10เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Tractionกายภาพบำบัดเครื่อง Traction-สภาพใช้งาน37
11เครื่องมือเพื่อรักษาแผ่นประคบร้อนไฟฟ้ากายภาพบำบัดDry hot pack exeter- ตัดจำหน่าย63
12เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Tilt Tableกายภาพบำบัดเครื่อง Tilt Table-สภาพใช้งาน65
13เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง paraffin bathกายภาพบำบัดเครื่อง paraffin bath-สภาพใช้งาน37
14เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลผู้ใหญ่กายภาพบำบัดเครื่องวัดความดัน- ตัดจำหน่าย45
15เครื่องมือช่วยชีวิตDefibrillatorIPDdefibrillator6515-038-0006ส่งซ่อม40
16เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Electrical stimulationกายภาพบำบัดเครื่อง TENs-สภาพใช้งาน21
17เครื่องมือช่วยชีวิตLaryngoscopeIPDLaryngoscope ชุดที่-16515-087-0001/3สภาพใช้งาน44
18เครื่องมือช่วยชีวิตLaryngoscopeIPDLaryngoscope ชุดที่-26515-087-0001/4สภาพใช้งาน19
19เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท แบบตั้งโต๊ะกายภาพบำบัดเครื่องวัดความดัน3PA-PT-01สภาพใช้งาน110
20เครื่องมือช่วยชีวิตเครื่อง SuctionIPDSuction-1-ส่งซ่อม00