ทะเบียนเครื่องมือแพทย์

ทะเบียนเครื่องมือ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 145 ผลลัพธ์
#หมวดหมู่ครุภัณฑ์แผนก/ฝ่ายชื่อ รหัสครุภัณฑ์สถานะปีเดือน 
    
1เครื่องมือช่วยชีวิตDefibrillatorERDefibrillator65150380010สภาพใช้งาน40
2เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลผู้ใหญ่แพทย์แผนไทยเครื่องวัดความดันโลหิต6515-029-0101/5สภาพใช้งาน39
3เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยเครื่องชั่งน้ำหนักผู้ใหญ่แบบเข็มสปริงแพทย์แผนไทยเครื่องชั่งน้ำหนัก 11043113สภาพใช้งาน48
4เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยปรอทวัดไข้ดิจิตอลแพทย์แผนไทยปรอทวัดไข้IMP-TTM-01สภาพใช้งาน00
5เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Ultrasoundกายภาพบำบัดเครื่อง ultrasound-สภาพใช้งาน69
6เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Tractionกายภาพบำบัดเครื่อง Traction-สภาพใช้งาน67
7เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Electrical stimulationกายภาพบำบัดเครื่อง Electrical stimulation-สภาพใช้งาน610
8เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Hydrocullatorกายภาพบำบัดเครื่อง Hydrocullator-สภาพใช้งาน53
9เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Electrical stimulation combineกายภาพบำบัดเครื่อง combine-สภาพใช้งาน311
10เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Tractionกายภาพบำบัดเครื่อง Traction-สภาพใช้งาน311
11เครื่องมือเพื่อรักษาแผ่นประคบร้อนไฟฟ้ากายภาพบำบัดDry hot pack exeter- ตัดจำหน่าย67
12เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Tilt Tableกายภาพบำบัดเครื่อง Tilt Table-สภาพใช้งาน69
13เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง paraffin bathกายภาพบำบัดเครื่อง paraffin bath-สภาพใช้งาน311
14เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยเครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอลผู้ใหญ่กายภาพบำบัดเครื่องวัดความดัน- ตัดจำหน่าย49
15เครื่องมือช่วยชีวิตDefibrillatorIPDdefibrillator6515-038-0006ส่งซ่อม44
16เครื่องมือเพื่อรักษาเครื่อง Electrical stimulationกายภาพบำบัดเครื่อง TENs-สภาพใช้งาน25
17เครื่องมือช่วยชีวิตLaryngoscopeIPDLaryngoscope ชุดที่-16515-087-0001/3สภาพใช้งาน48
18เครื่องมือช่วยชีวิตLaryngoscopeIPDLaryngoscope ชุดที่-26515-087-0001/4สภาพใช้งาน21
19เครื่องมือเพื่อวินิจฉัยเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท แบบตั้งโต๊ะกายภาพบำบัดเครื่องวัดความดัน3PA-PT-01สภาพใช้งาน22
20เครื่องมือช่วยชีวิตเครื่อง SuctionIPDSuction-1-ส่งซ่อม00