ขั้นตอนใช้งานระบบเพื่อบันทึกข้อมูล

ขั้นตอนใช้งานระบบเพื่อบันทึกข้อมูล

ชื่อเรื่อง ขั้นตอนใช้งานระบบเพื่อบันทึกข้อมูล
รายละเอียด

1.เข้าเว็บไซต์โรงพยาบาลพรเจริญ www.pcrh.go.th

2.หากยังไม่มีชื่อเข้าให้งาานให้สมัครสมาชิก คลิกที่นี่ แล้วรอเพื่อรับการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบ

3.เข้าสู่ระบบ

de53837f4e-screen-shot-2560-01-10-at-144039

4. การบันทึกข้อมูลไปที่เมนู ทะเบียนเครื่องมือแพทย์ ที่เมนูด้ายซ้าย

8069bfbbd4-screen-shot-2560-01-10-at-144407.png

6.การตั้งค่าหากหาครุภัณฑ์ ผู็จำหน่าย ยี่ห้อ ไม่เจอให้ทำการตั้งค่าโดยเข้าไปที่เมนูด้านขวาบนสุดดูงภาพ

50812b879d-screen-shot-2560-01-10-at-145257.png

59fa6cc31e-screen-shot-2560-01-10-at-145347.png

ผู้เขียน1
วันที่2016-11-01