โปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์เครื่องมือแพทย์

เครื่องมือช่วยชีวิต 19 เครื่อง
13% ของจำนวนทั้งหมด
เครื่องมือวินิจฉัย 81 เครื่อง
55% ของจำนวนทั้งหมด
เครื่องมือรักษา 22 เครื่อง
15% ของจำนวนทั้งหมด
เครื่องมือสนับสนุน 23 เครื่อง
15% ของจำนวนทั้งหมด

ประชาสัมพันธ์!***

  • เชิญประชุม
    21 พฤศจิกายน 2561
  • เชิญประชุม
    11 มิถุนายน 2561
  • เครื่องมือแพทย์ในระบบ

    กิจกรรมงานเครื่องมือ